Επικοινωνία    *    Contact

 

Αρχική σελίδα / Main page

 

ένα επίπεδο πίσω / one level up

 

 

Τέχνες / Arts

 

Φιλοσοφία / Philosophy

 

Επιστήμη / Science

 

Εκπαίδευση-Γλώσσα / Education-Language

 

Υπηρεσίες / Services

 

Βιβλία / Books

 

Υγεία / Health

 

 Πολιτικοί Σχηματισμοί /

Political Parties

Βιβλιοκριτική / Book review…

Συνδέσεις με εξωτερικές ιστοσελίδες / links to external sites

 

Κριτική βιβλίου από τον Ανδρέα Παναγόπουλο, Καθηγητή Κλασικής Φιλολογίας στο Πανεπιστήμιο Πατρών, στην εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ την πρώτη Τρίτη κάθε μήνα /

Book review by Andreas Panagopoulos, Professor of Classics of Patras University, every first Tuesday of each month in KATHIMERINI newspaper

 

04/04/06  à

04/07/06  à

01/08/06  à

05/09/06  à

06/05/08  à

 

 

 

 

Επισκεπτόμενοι τις

 σελίδες του site,

 αλλά και εξωτερικές σελίδες,

 μπορείτε  ανά πάσα στιγμή

 να επιστρέψετε στην

παρούσα Αρχική Σελίδα

κάνοντας «κλικ» πάνω δεξιά

 

à Μετάβαση  ή 

_____________________

 

Surfing this site,

 and external links as well,

 you can return

 at any time to

this Main Page by

clicking the right up

 

à Go to  or