Επικοινωνία    *    Contact

 

Αρχική σελίδα / Main page

 

ένα επίπεδο πίσω / one level up

 

 

Τέχνες / Arts

 

Φιλοσοφία / Philosophy

 

Επιστήμη / Science

 

Εκπαίδευση-Γλώσσα / Education-Language

 

Υπηρεσίες / Services

 

Βιβλία / Books

 

Υγεία / Health

 

 Πολιτικοί Σχηματισμοί /

Political Parties

Υγεία / Health

Συνδέσεις με εξωτερικές ιστοσελίδες / links to external sites

 

*New*  28 Φεβρουαρίου - Ημέρα Σπάνιων Παθήσεων

February 28th - Day of Rear Diseases  *New*

                                                                             (άδεια Ε.Σ.Ρ. / relevant license)

 

1. Γραμμή Ζωής / Life Line

 

2. Με αφετηρία την Οδοντιατρική

 

3. Περί ανάπτυξης μαζών κρεατικών, πουλερικών και ψαριών. Πανεπιστημιακές έρευνες και πειράματα της NASA. /

About artificial meat, chicken nuggets and fish grow. Researches in Universities and NASA experiments

 

 

4. Ενδοσκοπικές επεμβάσεις για αλλαγή βαλβίδων καρδιάς / Endoscopic heart valve replacement

 

Παρακολουθείστε το βίντεο / Watch the video (3.5 MB - 10 minutes to download)

 

Europe

AALST Hospital - Dr. Hugo Vanermen (Belgium)

 

U.S.A.

Cardiothoracic Surgeons for Northwest Ohio

The Heart Surgery Forum

RateTheNet.com

 

Επισκεπτόμενοι τις

 σελίδες του site,

 αλλά και εξωτερικές σελίδες,

 μπορείτε  ανά πάσα στιγμή

 να επιστρέψετε στην

παρούσα Αρχική Σελίδα

κάνοντας «κλικ» πάνω δεξιά

 

à Μετάβαση  ή 

_____________________

 

Surfing this site,

 and external links as well,

 you can return

 at any time to

this Main Page by

clicking the right up

 

à Go to  or